fbpx
Design Venture Day 2019

Mirja Kälviäinen – Palvelumuotoilulla ympäristövastuullisuutta yritysten kuluttajaratkaisuihin

Käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu on keino saada yritysten ympäristövastuulliset ratkaisut houkutteleviksi, ymmärrettäviksi, saavutettavaksi ja sopimaan helposti kuluttajien arkeen. Ratkaisuissa tulee olla myös tekemisen ohjausta ja tukea sekä sosiaalista hyväksyttävyyttä.
Muotoilun ja median yliopettaja, FT Mirja Kälviäinen vastaa LAB-amk:ssa työelämästä tulevien ylemmän amk-tutkinnon opiskelijoiden koulutuksesta. Hänellä on pitkä kehittämiskokemus käyttäjälähtöisestä ja monialaisesta innovaatiotoiminnasta, palvelumuotoilusta sekä kestävän kuluttamisen edistämisestä.  
LinkedIn – Mirja Kälviäinen
Tiistai 4.5.

14:30-17:30

DVD_puhujat_mirja_001